โทนี่หมวกฟาง เบลกิกาน่า #1

ประกวดปลูกกัญชาสายพันธุ์ dark critical ค่ายเบลกิกาน่า ชิงรางวัลรวม 10,000 บาท

รางวัลต่างๆ ของกิจกรรมการปลูก เบลกิกาน่า ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 เงินสด 3000 บาท + voucher เงินสด 2000 บาท รวมมูลค่า 5000 บาท + ถ้วยรางวัลจากค่ายเบลกิกาน่า 1 ใบ
รางวัลที่ 2 เงินสด 2000 บาท + voucher เงินสด 1000 บาท รวมมูลค่า 3000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินสด 1000 บาท + voucher เงินสด 500 บาท รวมมูลค่า 1500 บาท
รางวัลชมเชย voucher เงินสด มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่า 500 บาท

BEST NOTE
Notes Contest
Dark Cristal#1