Canabis Cup

จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม Cannabis Cup ครั้งนี้เพื่อค้นหา Grower ที่มีความสารถที่แท้จริง ที่เข้าใจกระบวนการ การเพราะปลูกกัญชาที่ถูกหลักอนามัย สะอาด ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่นสารเคมีจากการทำ GPRs สังเคราะห์ สารหนู สารตะกั่ว สารปรอด ฯลฯ เกินปริมาณที่มาตราฐานกำหนด

เวทีนี้จะเป็นเวทีที่ให้ผู้เข้าประกวดได้โชว์ผลงาน เพื่อให้ได้โปรโมทตัวเองสู่สาธารณชน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของนักปลูก ตั้งแต่ลงเมล็ด จนถึงจบดอกอย่างสมบูรณ์

ผู้สนใจที่จะศึกษาหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้ ทั้งในขณะประกวด และหลังจากการประกวด ท่านจะได้ทราบถึงกระบวกการ การผลิตทั้งหมดอย่างละเอียด ข้อมูลการประกวดตั้งแต่ลงเมล็ด ทำใบ ทำดอก ตาก และ บ่ม จะถูกจัดแสดงในระบบเพื่อให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาถึงกระบวนการ การผลิตกัญชาที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

ณ เวลานี้ เรา ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาที่เหล่านักปลูกทุกคนนั้นต้องเจอคือดอกนำเข้าผิดกฏหมายที่ ทะลักเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติต่างๆ ที่มีสารเคมีก่อมะเร็งอันตรายร้ายแรงมากเกินกว่ากฏหมาย สหรัฐอเมริกากำหนดถึง 240 เท่า (ดอกที่มีการทำ PGRs สังเคราะห์และฉีดยาฆ่าแมลง)

ตัวดอกกัญชาเองไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซ้ำยังเป็นยารักษาหลากหลายโรค เช่น โรคมะเร็ง โรคซึมเศร้า โรคเคลียส โรคเบื่ออาหาร แต่สิ่งที่เป็นอันตรายที่มาจากดอกกัญชานั้นคือสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในดอกเนื่องจากการผลิตที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้กัญชาส่วนมากยังไม่มีความรู้ ถึงอันตรายของสารเคมีตกค้างเหล่านั้นต่อสุขภาพของตน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวหลังการใช้

ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านมาตราฐานการปลูกตามหลักสุขอนามัย แม้ว่าท่านจะไม่ได้รับรางวัลต่างๆ ในงาน ท่านจะได้รับ ประกาศนียบัตรจากการประกวดรับรอบว่าผู้ปลูกนั้นๆ มีความสามารถที่จะผลิตกัญชาที่มีมาตราฐานออกสู้ผู้บริโภค ตามหลักสุขอนามัยในอนาคตได้

ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้กัญชามั่นใจว่าการที่ซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาจากฟาร์มของท่านมีความสะอาด และปลอดภัยต่อการใช้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

เวทีนี้ เป็นวีทีที่จัดเพื่อสนับสนุนนักปลูกในไทย โดยเฉพาะ

ทางเราหวังว่านักปลูกที่พร้อมทุกท่านจะมาร่วมกิจกรรม และสนุกไปด้วยกัน

ขอบคุณมากครับ growernote.com

BEST NOTE
Notes Contest