• ใช้เมล็ดที่ได้จากกองประกวด growernote 10 เมล็ดเท่านั้น

 • ห้ามทำ PGRs สังเคราะห์ สามารถทำ PGRs ที่มาจากธรรมชาติได้ เช่น จากสาหร่ายหรือเปลือกหอย

 • ห้ามใช้ยาฆ่าแมลงโดยเด็ดขาด

 • ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ถึง 3 ต้องไม่มีเคมีหนัก และไม่มีเคมีอันตรายอื่นๆ เกินมาตรฐานกำหนด

 • จบดอกให้ได้อย่างน้อย 1 ตารางเมตร

 • ทุกต้นใน 1 ตารางเมตรต้องเป็น Phenotype เดียวกัน

 • ระบุเหตุผลที่เลือกจบดอก Phenotype นั้น

 • อัพเดทรูปภาพขั้นต่ำ 14 รูปต่อสัปดาห์ และต้องมีรูปของห้องปลูกทั้งหมด อย่างน้อย 3 รูปต่อสัปดาห์

 • อัพเดทรายละเอียดและเทคนิคต่างๆ ของการปลูกอย่างระเอียดในระบบ growernote เพื่อให้คณะกรรมประเมินคะแนน ยิ่งใส่รายละเอียดเยอะ ยิ่งมีโอกาสได้คะแนนเยอะ

 • เริ่มลงเมล็ดตั้งแต่ 16/08/23 เป็นต้นไป

 • ส่งดอกปริมาณ 1 ออนซ์เข้ากองประกวดภายในวันที่ 31/01/24

 • ค่าสมัคร 5,900 บาท

 • ผู้สมัครได้รับบัตรเข้างาน 2 ใบ และเอกสารเกี่ยวกับสายพันธ์ตามกฎหมายกำหนด

 • เปิดรับสมัครวันที่ 01/08/23 ถึง 15/08/23

Indoor Grow

การปลูก Indoor เป็นการคัดหาผู้ที่มีความสามารถที่จะดึงศักยภาพสูงสุดของต้นกัญชาออกมาให้เห็น

เมล็ดที่จัดแข่งขันเป็นเมล็ดที่มาจาก Genotype เดียวกัน แต่ละ Genotype จะแสดงออกถึงความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสถานที่ปลูก และการตอบสนองต่อการดูแลของผู้ปลูก เช่นเทคนิคการให้ปุ๋ย ไฟ CO2 หรือปรับอุณหภูมิ และ pH ให้ต่ำลง บางต้นอาจจะทนต่อโรคได้มากกว่าอีกต้น บางต้นอาจจะมีความต้านทานต่อแมลง บางต้นอาจจะมีสีหรือกลิ่นที่แตกต่าง บางต้นอาจจะลักษณะดอกที่สวยและใหญ่กว่า ความแตกต่างเหล่านี้ที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นและได้กลิ่น โดยการดมหรือการสูบนั้นเรียกว่า Phenotype ผู้เข้าแข่งขันควรเลือก Phenotype ที่ดีที่สุด ตามเหตุผลของตนเองเพื่อส่งเข้าประกวด และต้องระบุเหตุผลนั้นๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคัด Phenotypes อย่างถูกต้อง หลังจากที่จบดอกแล้ว ทางกองประกวดจะตรวจสอบ Chemotype ให้ทุกฟาร์มที่เข้าแข่งขัน

การให้คะแนนรวม 100 คะแนน
1. 60% มาจากการปลูก และการทำข้อสอบที่กองประกวดเตรียมให้
2. 20% มาจากการตรวจ chemotype
3. 20% มาจากการตรวจดอกของคณะกรรมการพิเศษ

รางวัลต่างๆ ของ Solo Cup ประกอบด้วย
1. ชนะเลิศอันดับ 1
2. รองอันดับ 1
3. รองอันดับ 2
4. รางวัลขวัญใจช่างภาพ (Photogenic)
6. THC สูงสุด (Highest THC)

Cannabis Cup Music Festival 2024 จัดที่เขาใหญ่ จะมีการเปิดให้ออกบูธขายของ มีศิลปินมาเล่นดนตรี และเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมากางเต้นท์นอน กิมมิคงาน “นอนเต้นท์ ดูดาว ฟังเพลง ชิมเนื้อเต้นท์ข้างๆ”

ราคาบัตรเข้างาน Cannabis Cup Music Festival 2024 วันที่ 02/03/24
- 690 บาท ซื้อก่อนวันที่ 31/01/24
- 1,400 บาท หน้างาน
ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการปลูก Indoor Grow ครั้งนี้

BEST NOTE
Notes Contest
Sun Sweeds Farm
#54 GrowerUnlimitGenetic
Siamdeep #2
Huay Bong seeds
Knudtacannabisfarm
Mxnster Highs #64
WEEDTECH FARM 50#
HappyLand x Sathaiva
Snow Farm #57
INTARAWEED#39
วัฏฏะ
ปานบัวลำพูนINDOOR
Paul Cannabis Farm #7
SLOTH X SMILE ORGANIC CANNABIS FARM #103
Konniyombai Farm #154
#216 Stonedmonkey
Winter Farm#89
INDOOR #203 BY MTSM X GROWERBOY
RelaxLaboratory
พเนจร
Sushi#6